Møter på Gran Canaria

Alle møtene som skulle være høsten 2020 er avlyst.