MARIA-ORDENEN
(Innstiftet 27. september 1916)

Maria-Ordenen er bygget på kristent, etisk grunnlag.
Dens formål er å fremme selverkjennelsen hos medlemmene og
støtte dem i deres arbeide for personlighetens utvikling.


Maria-Ordenens grunnlegger:


Primas Dagny Kristensen 27.09.1916 - 28.03.1955.
(f. 20.06.1876 - d. 27.09.1962).Ordenens Øverste Styre:

Ordenspresident:
Elin Anne Rød, Skeisstøa 33, 5217 Hagavik
( 01.02.2020 - )

Ordenssekretær:
Lise Gulbrandsen, Fjordvn. 67 A, 1363 Høvik
(18.03.2017 - )

Ordenskasserer:
Synnøve Aasprong, Ole Jullumsgate 11, 6510 Kristiansund N
(18.04.2015 - )Ordenens æresmedlemmer:

Ruth Nissen-Drejer, Ordenspresident i perioden 28.3.1955 - 9.10.1971.
(f. 31.01.1896 - d. 03.08.1977).

Cornelia van der Hagen, Ordenspresident i perioden 9.10.1971 - 1.11.1986.
(f. 01.07.1911- d. 10.01.1992).


Maria-Ordenens medlemstall: ca. 7400 pr. 21.10.2019

 


Sist oppdater: 09.03.2020