Nettsiden er under konstruksjon!

Vi jobber med sette opp en ny nettside.


Maria-Ordenen
Parkveien 41 A
0258 Oslo
Tlf.: +47 22 44 99 81
E-mail: hovedkontor@maria.no

Kontortid: tirsdager og torsdager kl. 1000 - 1400.

 

 

 


Sist oppdater: 22.10.2019